תקנון האתר

תקנון אתר AlefBest


ברוך/כה הבא/ה לאתר AlefBest.co.il (להלן: "האתר" או "החברה").

האתר הינו אתר למכירת ספרים (להלן: "מוצרים") ומוצרים נוספים שאינם ספרים. האתר מספק שירותי מכירת ספרים לסופרים, מי מטעמם, ולהוצאות ספרים (להלן: "נותני השירות") והקונים (להלן: "קונים") נהנים מזירת מכירה אחידה, קלה ובמחירים תחרותיית.

במידה והינך נותן שירות האתר מציע לך הזדמנות להשיג לקוחות חדשים. במידה והינך קונה תוכל למצוא באתר מגון ספרים רחב מנותני שירות רבים. תקנון זה מתייחס הן לנותני השירות והן לקונים.


כללי

 1. הקניה או מכירת מוצרים באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. למען הסר ספק, המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים על ידי נותני השירות השונים ולא על ידי האתר. בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים, השירותים, אספקתם, מתן אחריות, החזרים וכדומה, מוטלת על נותני השירות באופן בלעדי ואין לראות באתר כמי שמוכר את המוצרים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם. יחד עם זאת האתר עושה כל מאמץ לעבוד עם נותני שירות אמינים ובעלי מוניטין. כמו כן האתר מעמיד לרשות הגולשים אמצעים ליצירת קשר ואף אפשרות להגיש תלונה, השגה, כמו גם ציון מחמאה וטפיחה על השכם, בנוגע לנותני השירות באתר.


כקונה הרוכש מוצר באתר הינך:

 1. מודע לכך שהמחירים המוצעים, המוצרים והשירותים שיוצעו לך, הם מטעמם ובאחריותם הבלעדית של נותני השירות. כמו כן, כל המידע המסופק על ידי נותני השירות, בפרטים המפורסמים על המוצרים השונים, בכרטיס הביקור של נותני השירות, או בכל דרך אחרת שהינך מקבל מידע מנותני השירות לרבות טלפון, SMS, דואר, או כל אמצעי אחר, מסופק ע"י נותני השירות ובאחריותם הבלעדית, ולא יהיו לך כל תלונות או תביעות כלפי האתר ביחס למוצרים או השירותים שסופקו או שלא סופקו ע"י נותני השירות, שכן הם באחריותם הבלעדית של נותני השירות ולא באחריות האתר.
 2. האתר רשאי להציע לך להצטרף למועדון המנויים שלו, שהינו בתשלום סמלי, ולהעניק לך הטבות והנחות שונות המתעדכנות מעת לעת.
 3. במידה ורכשת מוצר מאחד מנותני השירות באתר באפשרות לדרג את נותן השירות ולכתוב חוות דעת על השירות שקיבלת מנותן השירות. דבר זה חשוב על מנת לסייע לגולשים בעתיד לבחור את נותן השירות תוך שכלול ביצועי העבר שלו.
 4. כקונה באתר הינך זכאי להנות מתוכנית הנקודות המאפשרת לך לצבור נקודות מעסקאות באתר ולממשן כשווה כסף ברכישותיך החוזרות באתר.
 5. חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר הם ספרים אלקטרוניים. האתר אינו מתחייב שהספרים האלקטרונים הנמכרים בו ניתנים לקריאה בכל אמצעי הקריאה (ה readers) הקיימים. חלק מאמצעי הקריאה אינם תומכים בעברית, חלק אינם תומכים בכל הפורמטים, ולכן הדבר אינו בשליטת האתר ולכן אינו יכול להתחייב על כך.
 6. הינך מצהיר שגילך הינו מעל 18 וברשותך תעודת זהות ישראלית תקפה או הינך תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל.


כנותן שירות, או באם תהפוך לנותן שירות, הינך:

 1. מתחייב כלפי לקוחות שיופנו אליך דרך האתר לעמוד בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו.
 2. הינך מתחייב לפרסם בתום לב וללא מצג שווא את השירותים והמוצרים שהינך מספק ללקוחות, לרבות מחירים, מפרטים, שירותים וכל המשתמע מכך. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה עליך, נותן השירות וכל תלונה או טענה על טיבם ואופיים של המוצרים והשירותים, תכונותיהם, שמות היצרנים וכיו"ב, תכול אך ורק עליך, נותן השירות.
 3. הינך מודע לכך שהפניית קונים מהאתר אליך מותנת ביוזמת הגולשים אינה בשליטת האתר, ולא תהיה לך כל טענה או תביעה אל האתר בקשר לקונים שיופנו אליך, ולא טענות או תביעות באם לא יופנו אליך מהאתר כמות הקונים שציפית לה, שכן אין הדבר בשליטת האתר ולכן האתר לא יכול להתחייב על כמות ההפניות של קונים או על טיבם של הקונים המופנים אל נותני השירות.
 4. קבלתך כחלק ממאגר נותני השירות באתר אינה כרוכה בתשלום אך מותנת באישור מנהל ואינה אוטומטית. זאת על מנת לפקח על רשימת נותני השירות באתר ולשמור על איכות המוצרים באתר. האתר רשאי בכל עת להפסיק את ההתקשרות עימך על פי שיקול דעתו ובלי צורך לנמק את שיקוליו. במקרה ומוצרים שלך נרכשו וסופקו לקונים תקבל כמובן את מלוא הכסף המגיע לך.
 5. הוספת מוצר לאתר הינו שירות שהאתר מספק ללא תשלום אך מותנה באישור מנהל. כמו כן כל עדכון פרטים במוצר יגרור אישור חוזר ע"י מנהל.
 6. בעת ביצוע מכירת מוצר האתר גובה עמלת מכירה מכל מכירת מוצר. עמלה זו הינה אחוז קבוע מהמכירה ותקוזז מסכום העסקה. תעריף העמלה מפורסם באתר ומתעדכן מעת לעת. בעת עריכת תקנון זה העמלה שתיגבה ע"י האתר הינה 30% (כלומר, נותן השירות יהנה מ 70% ממחיר המכירה). במידה והאתר ישנה את גובה העמלה הוא מתחייב לידע על כך במייל את נותני השירות.
 7. בכל עת רשאי נותן השירות להפסיק את מתן שירותיו באתר. כל שעליו לעשות הוא להקפיא את כל המוצרים שהוא מוכר כך שיפסיקו להופיע בין המוצרים הנמכרים באתר.
 8. האתר יציע לך לקדם את מוצרך ולמקמם במקום בולט באתר. שירות זה הינו בתשלום. תוכל למצוא את התעריפים לשירות זה באתר.
 9. האתר יעביר אליך אחת לרבעון תשלום מרוכז בגין כל העסקאות שסופקו על ידיך ללקוחות, בקיזוז מס כחוק ובקיזוז העמלה של האתר. באחריותך לספק באתר את פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים. על כל מוצר מוחשי (ספר מודפס לדוגמה) אשר נדרשת אספקתו (שליחה או מסירה ללקוח למשל) באחריותך הבלעדית לבצע את אספקת המוצר לקונה תוך 10 ימי עסקים מקסימום, ולאחר ביצוע אספקת המוצר עליך לסמן באתר שביצעת את אספקתו, וזאת על מנת לקבל את התשלום בגין אותה עסקה. באם מדובר במוצר דיגיטאלי (למשל ספר דיגיטאלי) אשר הלקוח מוריד ישירות מהאתר למחשבו האישי ולא נדרשת אספקה פיזית של המוצר אין צורך בפעולה זו והעסקה תזכה אותך, נותן השירות, בתשלום.
 10. הינך מחויב במשלוח כל מוצר שהוזמן על פי הכללים הבאים:
  1. להקפיד לשלוח את המוצרים (למשל ספרים מודפסים) באריזה המבטיחה את שלמות המוצר.
  2. לבצע את שליחת המוצר בדואר רשום ולשמור את אישור הדואר כהוכחה לשליחה. (הדבר חשוב על מנת לאפשר מעקב ולמנוע מצבים מביכים של אי הגעת מוצר ללקוח)
  3. באחריותך לעדכן במערכת הניהול את הזמנת הלקוח, ממצב "ממתין למשלוח" למצב "נשלח ללקוח", וזאת על מנת שתוכל לעקוב אחר ההזמנות וכתנאי לקבל תשלום בגין אותה הזמנה.
  4. לשלוח את המוצרים תוך 10 ימי עבודה מקסימום ללקוח.
 11. דמי משלוח אינן כלולים במחיר המוצר ומתווספים אוטומטית לכל עסקה. בכל מכירה יתווספו דמי משלוח על פי טבלה אחידה לכל המוכרים. במקרה וסל הקניות יכלול מספר ספרים המסופקים ע:י מספר מוכרים שונים, יתווספו לסל הקניות דמי משלוח כמספר המוכרים בסל. דמי המשלוח ישולמו ע"י הקונה ויועברו במלואם למוכר.
 12. הינך מודע לכך שבאתר רשאים הגולשים לספק חוות דעת ולדרג את המוצרים השונים ואת טיב השירות של נותני השירות. הינך מבין שתכנים אלו הינם ציבוריים ואינם בשליטת האתר ולא יהיו לך כל תלונות או תביעות בנוגע לתכנים אלו ו/או לנזקים אם יגרמו לך בגינם.
 13. הינך מצהיר כי אין במכירה ובפרסום מוצרים מטעמך משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לסחור במוצרים. הינך מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שיגרם לאתר עקב הפרת הצהרה זו.


תוכנית המפיצים

הינך רשאי להצטרף לתוכנית המפיצים ולהנות מההטבות הכלולות בה.

 1. לאחר הצטרפותך לתוכנית המפיצים תקבל קוד אישי.
 2. כמפיץ תוכל להפיץ לינקים של דפי מוצרים באתר, הכוללים את הקוד האישי שלך בתוכם. באם גולש יגיע דרך לינק כזה לאתר ויבצע רכישה של המוצר והמוצר סופק לגולש, תהיה זכאי לתשלום עמלה בגין אותה עסקה.  גובה העמלה מפורסם באתר ומתעדכן מעת לעת.
 3. כמפיץ, תוך כדי שימוש בקוד האישי, תוכל לצרף חברים נוספים לרשת המפיצים. גם ממכירת מוצרים שפורסמו על ידי מפיצים אלו תהיה זכאי לתשלום. גם מפיצים אלו יוכלו לצרף את חבריהם לרשת המפיצים של האתר ותהיה זכאי גם ממכירת המוצרים שנמכרו משיווק של מפיצים אלו, עד שש דורות של מפיצים. העמלה לך ממכירת מוצרים ממפיצים אלו שונה ובהתאם לדור המפיץ תחתך.
 4. סכומי העמלות שיעמדו לזכותך מהעסקאות האלו יצברו לזכותך בחשבונך האישי ואחת לרבעון תוכל לדרוש אותם מהאתר ולקבלם בקיזוז מס כחוק.
 5. כמפיץ, הינך מבין ומסכים שאין בין האתר לבינך יחסי עובד-מעביד ולא תוכל לדרוש תשלום בגין הזמן שהשקעת בהפצת הלינקים באינטרנט או כל עבודה אחרת.
 6. כמפיץ, הינך מבין כי כמות הגולשים שיגיעו לאתר מהפצת הלינקים על ידיך אינו בשליטתו של האתר ואינו אחראי לכך, והינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה או תביעה בקשר לכמות הגולשים שירכשו או שלא ירכשו מוצרים באתר מהשיווק שתעשה.


תשלומים ומדיניות החזרים

 1. התשלום עבור שירותי האתר והרכישות של מוצרים באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, ומבוצעות בשרתים בעלי תקן אבטחת מידע המחמיר PCI DSS.
 2. ניתן לשלם באתר על השירותים והמוצרים באמצעות חשבון PayPal.
 3. הינך מצהיר שהינך הבעלים המורשים של כרטיס האשראי או חשבון ה PayPal  בו הינך מבצע את הרכישות והעסקאות באתר.
 4. כקונה באתר תוכל לרכוש את המוצרים המוחשיים המוצאים למכירה ע"י נותני השירות. מדיניות ההחזרים הינה בהתאם למדיניות ההחזרים של נותני השירות ומבוצעת באופן ישיר בינך לבין נותן השירות. ככלל הקונה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, שכל נותני השירות מחויבים בו. ניתן להיעזר באתר בדף צור הקשר ולשלוח בקשה בנושא אל נותן השירות, תוך ציון פרטי העסקה, פרטי הקונה, ואת פרטי נותן השירות והאתר יעשה כל מאמץ להעביר את הפניה לנותן השירות.
 5. במקרה של רכישת מוצר אלקטרוני (למשל ספר אלקטרוני) אין אפשרות לבצע החזר לעסקה שכן הקובץ כבר הורד ואין דרך לבצע החזרה של המוצר.
 6. כלקוח תוכל לרכוש מנוי שנתי באתר שיקנה לך הנחות שונות באתר. הנך ראשי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום רכישת המנוי וכספך יוחזר במלואו.
 7. כנותן שירות הינך ראשי לרכוש חבילות קידום שיבליטו את המוצרים שלך באתר. באפשרותך לבטל את העסקה ולקבל את מלוא כספך חזרה כל עוד לא נחשפו המוצרים באתר.


מדיניות הגנת הפרטיות

מפעילי האתר מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט. תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש מפעיל האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות חלה הן על משתמשים שהם מנויים לאתר והן על משתמשים שאינם מנויים לו.


מסירת פרטים

חלק מהשירותים והמדורים באתר מיועדים למנויים בלבד וטעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ועוד. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש.  בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאתר ולהשתמש בשירותים ובמדורים המיועדים להם בלבד. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק.


מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה באתר יישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המיועדים לנרשמים בלבד.


השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך במידה ויהיו ועוד. מפעיל האתר ישמור את המידע במאגר המידע שברשותו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעיל האתר לצורך כך יהיה גם מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 3. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, ועל מנת שאפשר יהיה להתאים את האזורים האישיים להעדפותיך.
 4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר או באמצעות שותפים לכשיהיה - לרבות פרסום מידע ותכנים.
 5. למנויים רשומים באתר, ולאחרים בארץ ובעולם, לשם יצירת קשר עמך. (חלק מהפרטים שתספק יופיעו בכרטיסך האישי באתר ויהיו גלויים לכל).
 6. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את מפעיל האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 7. מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין מידע שהוא עצמו יפרסם ובין מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 8. ליצירת הקשר אתך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה כמנוי (לרבות משלוח מסירונים) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 9. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הכלליים של האתר ובתנאי השימוש למנויי האתר.


מסירת מידע לצד שלישי

מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר / נותני שירות ותוכן של מפעיל האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת למפעיל האתר ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, לשם קבלת הצעות מחיר עבורך מנותני שירות, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 3. אם יתקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל האתר.
 5. בכל מקרה שמפעיל האתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 6. מפעיל האתר יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעיל האתר, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 7. אם מפעיל האתר יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי או יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


Cookies

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.


אבטחת מידע

מפעיל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעיל האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בכל מקרה מפעיל האתר לא מחזיק פרטי כרטיסי אשראי של לקוחות.


דין ושיפוט

החברה רשאית לשנות את התקנון ותנאי שימוש אלה וכן את מדיניות הגנת הפרטיות מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז.


שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל האתר באמצעות המייל (עדיף)

Alefbest.co.il@gmail.com

או לכתובתנו:

אלף בסט, רחוב סחרוב 19, קניון ערי החוף, ראשון לציון.

 
** התקנון עודכן ב-04/07/2014